Kooperativa > Novinky >Novinky v povinném ručení od Kooperativy

Novinky v povinném ručení od Kooperativy

Nový bonus "Důvěra" u Kooperativy

 S účinností od 7.4.2010 zavádí Kooperativa u nových smluv povinného ručení možnost sjednat slevu na pojistném formou tzv. bonusu „Důvěra“. Jedná se o podmínečné zapůjčení bonusu 36 měsíců, tedy navýšení klientova aktuálního bonusového stupně o další 3 bonusové stupně. Sjednává se na 3 roky a poskytnutí této slevy na pojistném je podmíněno tím, že pojištěný po dobu 36 měsíců od počátku pojištění nezpůsobí rozhodnou pojistnou událost z povinného ručení.
 
Dojde-li během prvních 3 let trvání pojištění k rozhodné pojistné události, je pojistník povinen pojišťovně jednorázově vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, ve kterých byla sleva od počátku pojištění poskytnuta. To znamená rozdíl mezi tím, co klient platil s bonusem „Důvěra“ a co by platil bez tohoto bonusu ve smlouvě. Rozhodná doba bude pak po pojistné události zkrácena o 36 měsíců (ztráta bonusu „Důvěra“) a o standardních 24 měsíců za pojistnou událost.
 
Nedojde-li v rámci prvních 36 měsíců k rozhodné pojistné události, pak po skončení bonusu „Důvěra“ získá klient bonusový stupeň, který odpovídá skutečně vyjeté rozhodné době + 36 měsíců za bonus „Důvěra“ – maximálně však bonusový stupeň B10. Potvrzení o škodném průběhu a době trvání pojištění odpovědnosti vystavuje pojistitel bez přihlédnutí k bonusu „Důvěra“, tedy jen na ty měsíce, které si klient vyjel nebo je v průběhu trvání pojištění doložil.
 
Bonus „Důvěra“
  • lze sjednat pro fyzickou osobu s RČ nebo fyzickou osobu s IČ, pro právnické osoby nelze
  • lze pouze pro individuální pojistnou smlouvu na dobu neurčitou
  • lze sjednat pouze s roční či pololetní frekvencí placení
  • nelze sjednat pro tahače, návěsy za tahač, sanitní vozidla, ostatní automobily nad 3500 kg a  autobusy
  • rozhodnou dobu je třeba doložit potvrzením od předchozího pojistitele (tedy ze zaniklého pojištění) nebo ověřit v DBŠ (databáze škod ČKP) bez použití druhého zdroje rozhodné doby. Duální bonus nebo čestné prohlášení není přípustné. Rozhodná doba musí být větší nebo rovna nule a na doložené rozhodné době (nebo dle ověření v DBŠ) musí být maximálně 1 PU.

 Další informace o povinném ručení Kooperativy a bonusu Důvěra naleznete zde. Chcete-li srovnat nabídku povinného ručení Kooperativa s Bonusem Důvera s nabídkami ostatních pojišťoven, využijte náš ABC Kalkulátor.

 

Novinky

Kooperativa Vám z povinného ručení zaručí 100procentní úhradu škody

Povinné ručení Kooperativy přináší další unikátní produkt. Pojištění NA100PRO totiž klientům Kooperativy nabídne kromě přímé likvidace a rozšířených asistenčních služeb, také stoprocentní úhradu škody. více »

Kooperativa na českém trhu již 20 let

28. května 2011, oslaví pojišťovna Kooperativa 20 let svého působení na českém trhu. více »

Novinky v povinném ručení od Kooperativy

Kooperativa zavádí od dubna 2010 nově možnost uplatnění speciální slevy "bonus Důvěra" na nových smlouvách povinného ručení sjedaného klienty - fyzickými osobami. Jedná se o podmínečný "zálohový" bonus, díky kterému klient získá až 30% slevu na své povinné ... více »