Kooperativa > Kooperativa povinné ručení> Bezeškodní průběh Kooperativa

Bezeškodní průběh "BONUS" u Kooperativy

Pravidla uznání bonusu

 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.
 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je ve výši 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou osobou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus lze převádět pouze v rámci tarifní skupiny (osobní auto na osobní auto, neplatné motorka-osobní auto).
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců (pojišťovna může krátit nebo neuznat bonus).

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby. Malus pojistitel uplatňuje vždy k následné splatnosti pojistného podle dohodnutých pojistných období, nejpozději k výročnímu dni počátku pojištění. 

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Duální Bonus

Speciální nabídka Duálního bonusu Kooperativy umožňuje čerpat výhody vyplývající z bezeškodní historie všem klientům, i těm, kteří již mají jiné vozidlo pojištěno u Kooperativy nebo jiné pojišťovny.

Jedině Kooperativa umožní klientovi využít vyježděné slevy i v případě, že dosavadní pojistná smlouva (vztahující se na jiné vozidlo) nadále trvá, a to dokonce i u jiné pojišťovny. Duální bonus lze dokonce využít i v případě, má-li na bonus nárok manžel, či dokonce rodič/dítě žijící s klientem ve společné domácnosti!

Bonus Důvěra

Jedná se o podmínečné zapůjčení bonusu 36 měsíců, tedy navýšení klientova aktuálního bonusového stupně o další 3 bonusové stupně. Sjednává se na 3 roky a poskytnutí této slevy na pojistném je podmíněno tím, že pojištěný po dobu 36 měsíců od počátku pojištění nezpůsobí nehodu hrazenou z povinného ručení. Díky Bonusu "Důvěra" může zkušený řidič získat u Kooperativy jedinečný bonus až 65%!

Zaviní-li během prvních 3 let trvání pojištění nehodu, je pojistník povinen pojišťovně jednorázově vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, ve kterých byla sleva od počátku pojištění poskytnuta. To znamená rozdíl mezi tím, co klient platil s bonusem „Důvěra“ a co by platil bez tohoto bonusu ve smlouvě. Bonus bude pak po pojistné události zkrácen o 36 měsíců (ztráta bonusu „Důvěra“) a o standardních 24 měsíců za pojistnou událost.
 
Nedojde-li v rámci prvních 36 měsíců k nehodě, pak po skončení bonusu „Důvěra“ získá klient bonusový stupeň, který odpovídá skutečně vyjeté rozhodné době + 36 měsíců za bonus „Důvěra“. Potvrzení o škodném průběhu a době trvání pojištění odpovědnosti vystavuje pojistitel bez přihlédnutí k bonusu „Důvěra“, tedy jen na ty měsíce, které si klient vyjel nebo je v průběhu trvání pojištění doložil.
 
Bonus „Důvěra“
 • lze sjednat pro fyzickou osobu s RČ nebo fyzickou osobu s IČ, pro právnické osoby nelze
 • lze pouze pro individuální pojistné smlouvy na dobu neurčitou
 • lze sjednat pouze pro smlouvy s roční či pololetní frekvencí placení
 • nelze sjednat pro tahače, návěsy za tahač, sanitní vozidla, ostatní automobily nad 3500 kg a  autobusy
 • rozhodnou dobu je třeba doložit potvrzením od předchozího pojistitele (tedy ze zaniklého pojištění) nebo ověřit v DBŠ bez použití druhého zdroje rozhodné doby. Duální bonus nebo čestné prohlášení není přípustné. Rozhodná doba musí být větší nebo rovna nule a na doložené rozhodné době (nebo dle ověření v DBŠ) musí být maximálně 1 PU.

 


Novinky

Kooperativa Vám z povinného ručení zaručí 100procentní úhradu škody

Povinné ručení Kooperativy přináší další unikátní produkt. Pojištění NA100PRO totiž klientům Kooperativy nabídne kromě přímé likvidace a rozšířených asistenčních služeb, také stoprocentní úhradu škody. více »

Kooperativa na českém trhu již 20 let

28. května 2011, oslaví pojišťovna Kooperativa 20 let svého působení na českém trhu. více »

Novinky v povinném ručení od Kooperativy

Kooperativa zavádí od dubna 2010 nově možnost uplatnění speciální slevy "bonus Důvěra" na nových smlouvách povinného ručení sjedaného klienty - fyzickými osobami. Jedná se o podmínečný "zálohový" bonus, díky kterému klient získá až 30% slevu na své povinné ... více »